προσβολή πατρότητας

Προσβολή πατρότητας είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για να ανατραπεί το τεκμήριο πατρότητας ενός παιδιού γεννημένου εντός γάμου. Πατέρας παιδιού που γεννήθηκε κατά την διάρκεια γάμου ή μέσα σε 300 μέρες από το διαζύγιο ή την ακύρωση του γάμου, θεωρείται ότι είναι ο σύζυγος της μητέρας.

Το παιδί δηλαδή αυτό, έχει το τεκμήριο ότι γεννήθηκε εντός γάμου ακόμα και αν χρονικά γεννήθηκε εκτός γάμου. Το τεκμήριο αυτό ανατρέπεται με προσβολή πατρότητας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Προϋπόθεση, αποτελεί το να αποδειχθεί, ότι η μητέρα δεν συνέλαβε πράγματι από το σύζυγό της. Εναλλακτικά, ότι κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης ήταν φανερά αδύνατο να συλλάβει από αυτόν. Ως κρίσιμο διάστημα της σύλληψης νοείται το διάστημα από 180 έως 300 μέρες πριν τον τοκετό.

Σε προσβολή πατρότητας νομιμοποιούνται να προβούν:

  • Ο σύζυγος της μητέρας μέσα σε ένα έτος από όταν πληροφορήθηκε τον τοκετό και το ότι η μητέρα δεν συνέλαβε από αυτόν. Σε κάθε περίπτωση μέσα σε πέντε χρόνια από την γέννηση του παιδιού.
  • Ο πατέρας ή η μητέρα του συζύγου, αν αυτός πέθανε χωρίς να έχει χάσει το δικαίωμα προσβολής, μέσα σε ένα έτος από όταν έμαθαν τον θάνατο του συζύγου και την γέννηση του παιδιού.
  • Το τέκνο εντός ενός έτους από την ενηλικίωσή του.
  • Η μητέρα του τέκνου, εντός ενός έτους από τον τοκετό. Εναλλακτικά, όταν υπάρχει σοβαρός λόγος για την μη προσβολή πατρότητας, εντός έξι μηνών αφότου λύθηκε ο γάμος της.
  • Ο άνδρας με τον οποίο η μητέρα είχε μόνιμη σχέση με σαρκική συνάφεια κατά το κρίσιμο διάστημα της συλλήψεως. Ο άντρας αυτός (φυσικός πατέρας του παιδιού) μπορεί να το πράξει εντός δύο ετών από την γέννηση του παιδιού.

Το δικαίωμα του τελευταίου αυτού προσώπου να προβεί σε προσβολή πατρότητας του παιδιού, προβλέπεται υπό δύο προϋποθέσεις. Α) Η μητέρα να βρισκόταν σε διάσταση με το σύζυγο και β) το πρόσωπο αυτό να είχε μόνιμη σαρκική συνάφεια με τη μητέρα. Και οι δύο αυτές προϋποθέσεις πρέπει να συνέτρεχαν κατά τον κρίσιμο χρόνο της συλλήψεως του παιδιού.

Σε περίπτωση που προβεί σε προσβολή πατρότητας ο άνδρας, που είχε σαρκική συνάφεια με την μητέρα, η δικαστική απόφαση, επιφέρει αυτομάτως δικαστική αναγνώριση πατρότητας του παιδιού από τον άνδρα αυτόν.