διαζύγιο λόγω διάστασης

Το διαζύγιο λόγω διάστασης μπορεί να ζητηθεί εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών. Το διαζύγιο λόγω διάστασης μπορεί να ζητηθεί έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά το πρόσωπο του ενάγοντος. Μοναδική προϋπόθεση που τίθεται για το διαζύγιο λόγω διάστασης είναι οι σύζυγοι να βρίσκονται σε διάσταση τουλάχιστον δύο ετών. Η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων ανάμεσα στους συζύγους. Με την διάταξη αυτή καθιερώνεται ως λόγος διαζυγίου ο αντικειμενικός κλονισμός της έγγαμης σχέσης των συζύγων. Εάν αποδειχθεί η διετής διάσταση, τεκμαίρεται αμάχητα ο κλονισμός και το Δικαστήριο προχωρεί στη λύση του γάμου.

Διάσταση υπάρχει όταν οι σύζυγοι απομακρύνονται φυσικά και ψυχικά μεταξύ τους. Με τη θέληση να μην έχουν πλέον κοινωνία βίου. Δεν ενδιαφέρει εάν η απομάκρυνση αυτή, ως γεγονός, είναι αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας του ενός ή και των δύο. Η υποκειμενική πρόθεση διακοπής της συμβίωσης (ψυχικό στοιχείο) μπορεί να αφορά και τους δύο και δεν αρκεί να είναι ενδόμυχη, αλλά πρέπει να εκδηλώνεται και εξωτερικά. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι όταν ο ένας σύζυγος εγκαταλείπει αυθαίρετα τον άλλο (εγκατάλειψη συζυγικής στέγης).

Ο νόμος δεν θεωρεί ότι παρεμποδίζουν τη συμπλήρωση του χρόνου οι μικρές διακοπές της διάστασης. Αρκεί όμως να έγιναν προς επίτευξη της αποκατάστασης, παρά το ότι, στην περίπτωση αυτή, ελλείπει η πρόθεση διακοπής της συμβίωσης.

Η διάσταση δεν αναιρείται, ούτε από το γεγονός ότι ο ένας σύζυγος αναγκαστικά λόγω της εργασίας του διαμένει σε άλλο τόπο. Αρκεί κατά την απουσία του αυτή να έχει εκδηλώσει σαφώς τη βούληση του να απομακρυνθεί ψυχικά από τον άλλο σύζυγο. Ούτε τυχόν επισκέψεις στην οικογενειακή στέγη δεν αναιρείται η σταθερή πρόθεση διάσπασης του συζυγικού δεσμού και εξακολουθεί να υπάρχει από της πλευράς τουλάχιστον του ενός συζύγου.

δείτε ακόμα: