Κωνσταντίνος Βλασταράκος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

κληρονομητήριο διαδικασία και δικαιολογητικά

dv a (9)

  Το κληρονομητήριο είναι ένα πιστοποιητικό με το οποίο πιστοποιείται ότι κάποιος είναι κληρονόμος ενός προσώπου που απεβίωσε. Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά έχουν ως εξής:

 Ο Ειρηνοδίκης (του τόπου κατοικίας ή διαμονής του θανόντος) με αίτηση του κληρονόμου (ή του καταπιστευματοδόχου ή του κληροδόχου ή του εκτελεστή διαθήκης), η οποία αναρτάται για δέκα (10) ημέρες σε ειδικό χώρο του καταστήματος του Ειρηνοδικείου, χορηγεί το πιστοποιητικό για το κληρονομικό του δικαίωμα και τη μερίδα που του αναλογεί. Αν ασκηθεί μέσα στην παραπάνω προθεσμία παρέμβαση τρίτου, ο Ειρηνοδίκης προσδιορίζει δικάσιμο για τη συζήτησή τους προκειμένου να εκδοθεί απόφαση επ’ αυτών. Το πιστοποιητικό (κληρονομητήριο) εκδίδεται από το γραμματέα του δικαστηρίου και παραδίδεται με απόδειξη παραλαβής του, η οποία φυλάγεται στο αρχείο του δικαστηρίου. Συνηθισμένη περίπτωση που απαιτείται κληρονομητήριο είναι όταν ο κληρονομούμενος είχε χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό ή και μετοχές. Στην περίπτωση αυτή η τράπεζα στην οποία διατηρείται ο τραπεζικός λογαριασμός δίνει στον κληρονόμο τα χρήματα μόνο εφόσον προσκομιστεί το κληρονομητήριο.

        Η διαδικασία ανατίθεται σε Δικηγόρο ο οποίος συντάσσει και καταθέτει ένα δικόγραφο με το οποίο ζητάει από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο την έκδοση του κληρονομητηρίου. Το κληρονομητήριο πρέπει να περιέχει: α) το ονοματεπώνυμο του κληρονομουμένου, β) τα ονοματεπώνυμα των κληρονόμων ή καταπιστευματοδόχων ή κληροδόχων στους οποίους παρέχεται, γ) τις κληρονομικές μερίδες του καθενός ή τα αντικείμενα τα οποία περιέρχονται στον κάθε κληρονόμο, δ) τους τυχόν όρους ή περιορισμούς με τους οποίους η κληρονομία, το καταπίστευμα ή η κληροδοσία περιέρχεται στον κάθε κληρονόμο και, ιδιαίτερα αν πρόκειται για κληρονόμο, τα καταπιστεύματα και τα κληροδοτήματα που βαρύνουν την κληρονομία και ε) τα ονοματεπώνυμα των εκτελεστών διαθήκης και τις εξουσίες που η διαθήκη παρέχει σε κάθε εκτελεστή.

     Κληρονομητήριο παρέχεται τόσο σε αυτόν που κληρονομεί με διαθήκη, όσο και σε αυτόν που κληρονομεί εξ αδιαθέτουΕκείνος που υποβάλλει την αίτηση προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία πρέπει να αποδείξει: 1) την χρονολογία θανάτου (με ληξιαρχική πράξη θανάτου), (2) την διαθήκη και το περιεχόμενό της (με πρακτικό δημοσίευσής της από το αρμόδιο Δικαστήριο) ή την συγγενική σχέση με τον θανόντα (με πιστοποιητικό πλησιεστέρων (εγγυτέρων) συγγενών), (3) ότι δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που να αποκλείουν το κληρονομικό του δικαίωμα, (4) την ύπαρξη ή μη άλλων διαθηκών και (5) αν εκκρεμεί δίκη για το κληρονομικό του δικαίωμα.

    Αν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, με αίτηση οποιουδήποτε από αυτούς, μπορεί να παρασχεθεί κοινό κληρονομητήριο. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών πρέπει να αποδείξει ότι όλοι οι κληρονόμοι αποδέχτηκαν την κληρονομία. Αυτός που αναφέρεται στο κληρονομητήριο ως κληρονόμος τεκμαίρεται ότι έχει το κληρονομικό δικαίωμα, που αναφέρεται στο κληρονομητήριο.

     Σε περίπτωση που το κληρονομητήριο είναι ανακριβές, το Ειρηνοδικείο μπορεί να διατάξει, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως, να αφαιρεθεί, να κηρυχθεί ανίσχυρο, να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί το κληρονομητήριο που έχει ήδη εκδοθεί.

 

δείτε επίσης:

κληρονομιά

διαθήκη

αποδοχή κληρονομίας

αποποίηση κληρονομίας

 

τηλ. & fax : (210)3801975
ηλ. διεύθυνση: vlastarakos.k@dsa.gr
φόρμα επικοινωνίας : ( κλικ ΕΔΩ)
διεύθυνση: Πανεπιστημίου αρ.64 - Αθήνα
Get This
a