Κωνσταντίνος Βλασταράκος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

αποποίηση κληρονομίας από ανήλικο

dv a (1)

   Η αποποίηση κληρονομίας από ανήλικο πρέπει να γίνει από τους γονείς του, κατόπιν δικαστικής απόφασης. Δηλαδή οι γονείς πρέπει να πάρουν άδεια για αποποίηση ανηλίκου. Η αίτηση για την έκδοση της απόφασης κατατίθεται και από τους δύο γονείς του ανηλίκου (ανεξάρτητα αν μόνο ο ένας έχει την επιμέλεια) στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου του τόπου, όπου κατοικεί ο ανήλικος. Η υπόθεση εκδικάζεται κατά την Εκουσία διαδικασία.

   Η αίτηση κατατίθεται μέσα στην προθεσμία που ισχύει κατά τις διατάξεις για την αποποίηση κληρονομιάς, δηλαδή μέσα σε τέσσερις μήνες από τότε που οι γονείς του ανηλίκου έμαθαν την επαγωγή και το λόγο της, ενώ σε περίπτωση που υπάρχει κληρονομιά από διαθήκη η προθεσμία των τεσσάρων μηνών αρχίζει μετά τη δημοσίευση της διαθήκης.

    Η κατάθεση της παραπάνω αιτήσεως αναστέλλει την συμπλήρωση της τετράμηνης προθεσμίας για την αποποίηση της κληρονομίας, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως από το Δικαστήριο. Αν παρέλθει η παραπάνω τετράμηνη προθεσμία, χωρίς να κατατεθεί αίτηση από τους γονείς, τότε θεωρείται ότι η κληρονομιά έγινε αποδεκτή από τον ανήλικο με το ευεργέτημα της απογραφής.

  Το ευεργέτημα αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ευθύνης του κληρονόμου μέχρι το ενεργητικό της κληρονομικής περιουσίας, η οποία αποχωρίζεται αυτοδικαίως από την περιουσία του κληρονόμου και αποτελεί χωριστή ομάδα, με την έννοια, όχι ότι ευθύνεται ο κληρονόμος και με τη δική του περιουσία μέχρι της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού της κληρονομίας, αλλά ότι ευθύνεται με τα ίδια τα στοιχεία του ενεργητικού της και μόνον μέχρις αυτών. Οι δανειστές της κληρονομίας δεν μπορούν να στραφούν εναντίον της ατομικής περιουσίας του κληρονόμου, εκτός αν επήλθε έκπτωση από το ευεργέτημα της απογραφής λόγω παρόδου άπρακτης της ενιαύσιας προθεσμίας από τότε που απέκτησε ο κληρονόμος πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία και δεν συνέταξε απογραφή.

 

δείτε επίσης:

αποδοχή κληρονομίας

αποποίηση κληρονομίας

κληρονομητήριο

τηλ. & fax : (210)3801975
ηλ. διεύθυνση: vlastarakos.k@dsa.gr
φόρμα επικοινωνίας : ( κλικ ΕΔΩ)
διεύθυνση: Πανεπιστημίου αρ.64 - Αθήνα
Get This
a