Κωνσταντίνος Βλασταράκος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα

 

τροχαίο     Αναγκαία προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος (αυτοκινητικό, δηλαδή σύγκρουση αυτοκινήτων ή τραυματισμού πεζού από αυτοκίνητο) είναι η υπαιτιότητα του οδηγού που προκάλεσε τη ζημία, καθώς και  η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της πράξης ή παράλειψης του οδηγού αυτού και της σύγκρουσης από την οποία προκλήθηκαν οι ζημίες ή ο τραυματισμός. Τέτοιος σύνδεσμος πρόσφορος για την επέλευση του αποτελέσματος υπάρχει όταν η σχετική πράξη ή παράλειψη του οδηγού ήταν ικανή, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, να προκαλέσει τη ζημία.  Η ύπαρξη  του αιτιώδους συνδέσμου σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση είναι ζήτημα καθαρά πραγματικό και κρίνεται από το δικαστήριο της ουσίας. Όμως η κρίση για το αν τα πραγματικά περιστατικά που κυριαρχικά διαπίστωσε το δικαστήριο της ουσίας επιτρέπουν το συμπέρασμα ότι ορισμένο γεγονός μπορεί αντικειμενικά να θεωρηθεί ως πρόσφορη αιτία του αποτελέσματος που επήλθε υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο. Περαιτέρω, η ύπαρξη της υπαιτιότητας ή της συνυπαιτιότητας, καθώς και ο βαθμός πταίσματος των υπαίτιων οδηγών των συγκρουσθέντων αυτοκινήτων, δεν αναιρούνται από μόνο το γεγονός ότι ένας από τους οδηγούς αυτούς παραβίασε τις διατάξεις του ΚΟΚ, αφού μόνη η παραβίαση των διατάξεων αυτού από τους  οδηγούς  δεν  θεμελιώνει αυτή καθαυτή υπαιτιότητα για το ότι προκλήθηκε το  αυτοκινητικό ατύχημα. Αποτελεί απλά στοιχείο, η στάθμιση του οποίου από το δικαστήριο θα κριθεί σε σχέση με την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της συγκεκριμένης παράβασης  και  του αποτελέσματος που επήλθε. Σε περίπτωση που συμβεί τροχαίο ατύχημα ο παθών (οδηγός ή πεζός) έχει πλήθος αξιώσεων (διεκδίκηση αποζημίωσης) εναντίον του υπαίτιου οδηγού με κυριότερα την ηθική βλάβη, τα νοσήλια, τα διαφυγόντα κέρδη, τις ζημιές στο αυτοκίνητο κλπ. Σε περίπτωση που επέλθει θάνατος οδηγού ή πεζού τα μέλη της οικογένειάς του μπορούν να ζητήσουν χρηματική ικανοποίηση διότι υπέστησαν ψυχική οδύνη

 

δείτε επίσης: 

ηθική βλάβη και 

ψυχική οδύνη

τηλ. & fax : (210)3801975
ηλ. διεύθυνση: vlastarakos.k@dsa.gr
φόρμα επικοινωνίας : ( κλικ ΕΔΩ)
διεύθυνση: Πανεπιστημίου αρ.64 - Αθήνα
Get This
a