Κωνσταντίνος Βλασταράκος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

διαζύγιο λόγω διάστασης

Divorce

  Το διαζύγιο λόγω διάστασης προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 1439 § 3 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία: "εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς πάνω από δύο τουλάχιστον χρόνια ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί με αγωγή διαζυγίου, έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά το πρόσωπο του ενάγοντος.Μοναδική προϋπόθεση που τίθεται δηλαδή για την έκδοση του διαζυγίου είναι οι δύο σύζυγοι να βρίσκονται σε διάσταση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.

Η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων ανάμεσα στους συζύγους. Με την διάταξη αυτή καθιερώνεται ως λόγος διαζυγίου ο αντικειμενικός κλονισμός της έγγαμης σχέσης των συζύγων. Εάν λοιπον στο Δικαστήριο αποδειχθεί η διετής διάσταση, η οποία υπολογίζεται αναδρομικά από το χρόνο της πρώτης στο ακροατήριο συζήτησης της αγωγής, κατά τον οποίο κρίνεται το κεκτημένο του καταγόμενου στη δίκη δικαιώματος, τεκμαίρεται αμάχητα ο κλονισμός των σχέσεων των συζυγών και το Δικαστήριο προχωρεί στη λύση του γάμου (διαζύγιο).

   Ως διάσταση, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, νοείται εκείνη κατά την οποίαν οι σύζυγοι απομακρύνονται φυσικά και ψυχικά μεταξύ τους, με τη θέληση να μην έχουν πλέον κοινωνία βίου, ανεξάρτητα από το εάν η απομάκρυνση αυτή, ως πραγματικό γεγονός, είναι αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας του ενός από τους συζύγους ή και των δύο και ανεξάρτητα από το εάν διαμένουν στην ίδια κατοικία και υπάρχει χωρισμός από τραπέζης και κοίτης. Η υποκειμενική πρόθεση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης (ψυχικό στοιχείο) που δεν αφορά υποχρεωτικά τον ενάγοντα ή μπορεί να αφορά και τους δύο, δεν αρκεί να αποτελεί ενδόμυχη διάθεση ή επιθυμία, αλλά πρέπει να εκδηλώνεται και εξωτερικά. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι όταν ο ένας σύζυγος εγκαταλείπει αυθαίρετα τον άλλο (εγκατάλειψη συζυγικής στέγης). Με το ανωτέρω περιεχόμενο της διάστασης ο νόμος, για να διευκολύνει την προσπάθεια αποκατάστασης των συζυγικών σχέσεων, δεν θεωρεί ότι παρεμποδίζουν τη συμπλήρωση του χρόνου οι μικρές διακοπές της διάστασης που γίνονται προς επίτευξη της αποκατάστασης, παρά το ότι, στην περίπτωση αυτή, ελλείπει η πρόθεση διακοπής της συμβίωσης. Η διάσταση δεν αναιρείται, ούτε από το γεγονός ότι ο ένας σύζυγος αναγκαστικά λόγω της εργασίας του διαμένει σε άλλο τόπο εάν κατά την απουσία του αυτή έχει εκδηλώσει σαφώς τη βούληση του να απομακρυνθεί ψυχικά από τον άλλο σύζυγο, ώστε να μην έχει πλέον κοινωνία βίου, ούτε από τυχόν επισκέψεις στην οικογενειακή στέγη και από μέρους του απομακρυνθέντος από αυτή συζύγου, προς εκδήλωση ενδιαφέροντος για προβλήματα που απασχολούν τη σύζυγο και τα παιδιά που διαμένουν με αυτή, εάν δεν αναιρείται η σταθερή πρόθεση διάσπασης του συζυγικού δεσμού, και εξακολουθεί να υπάρχει από της πλευράς τουλάχιστον του ενός συζύγου. 

   Προϋπόθεση για να λυθεί ο γάμος λόγω διάστασης είναι να ασκηθεί αγωγή διαζυγίου ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου.

 

δείτε επίσης:

διατροφή ανηλίκου
επιμέλεια ανηλίκου
επικοινωνία με ανήλικο
προσβολή και αναγνώριση πατρότητας

τηλ. & fax : (210)3801975
ηλ. διεύθυνση: vlastarakos.k@dsa.gr
φόρμα επικοινωνίας : ( κλικ ΕΔΩ)
διεύθυνση: Πανεπιστημίου αρ.64 - Αθήνα
Get This
a