Κωνσταντίνος Βλασταράκος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

διαζύγιο λόγω γεγονότων κλονιστικών

dv a (8)

    Σύμφωνα με το άρθρο 1439§1 ΑΚ, καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει διαζύγιο, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης συμβίωσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα.
   Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται ως λόγος διαζυγίου ο αντικειμενικός κλονισμός της έγγαμης σχέσης, χωρίς να απαιτείται το στοιχείο της υπαιτιότητας για να μπορεί να ασκηθεί αγωγή διαζυγίου. Ο σύζυγος μπορεί να ζητήσει διαζύγιο λόγω γεγονότων κλονιστικών του γάμου. Τα γεγονότα αυτά μπορεί να αφορούν το πρόσωπο του άλλου συζύγου ή και των δύο συζύγων (με την έννοια της υπάρξεως αιτιώδους συνδέσμου ανάμεσα στα αντικειμενικώς κλονιστικά γεγονότα αυτά και στο πρόσωπο του εναγομένου συζύγου ή και των δύο) και ότι ο κλονισμός είναι τόσο ισχυρός, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της συμβίωσης να έχει καταστεί αφόρητη για τον ενάγοντα.
  Αν το κλονιστικό γεγονός αφορά και τους δύο συζύγους, το προς διάζευξη δικαίωμα γεννάται ανεξάρτητα από το ποιόν βαρύνει περισσότερο η ύπαρξη του και από το αν υπάρχει υπαιτιότητα στο πρόσωπο του ενός μόνο. Αν, όμως, το κλονιστικό γεγονός συνδέεται αποκλειστικά με το πρόσωπο του ενάγοντος, δεν γεννάται υπέρ αυτού δικαίωμα διαζεύξεως με βάση την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 1439 §1 ΑΚ. Περιπτώσεις που τεκμαίρεται ο κλονισμός των σχέσων των συζύγων είναι η μοιχεία, η εγκατάλειψη της συζυγικής σχέσης και η ενδοοικογενειακή βία. 
  Η λύση του γάμου επιτυγχάνεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, όταν ασκηθεί αγωγή διαζυγίου ενός εκ των δύο συζύγων ή κατόπιν ασκήσεως δύο αντιθέτων αγωγών διαζυγίου από τον κάθε έναν από τους συζύγους, η οποία ή οι οποίες αγωγές συζητούνται ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου.

 

δείτε επίσης:

 

συναινετικό διαζύγιο

διάσταση συζύγων

διατροφή παιδιών

επιμέλεια παιδιών

επικοινωνία με παιδιά

τηλ. & fax : (210)3801975
ηλ. διεύθυνση: vlastarakos.k@dsa.gr
φόρμα επικοινωνίας : ( κλικ ΕΔΩ)
διεύθυνση: Πανεπιστημίου αρ.64 - Αθήνα
Get This
a