Κωνσταντίνος Βλασταράκος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

διαζύγιο

 διαζευκτηριοΔιαζύγιο ονομάζεται η λύση του γάμου που απαγγέλεται είτε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση είτε με συμβολαιογραφική πράξη (συναινετικό διαζύγιο).

Οι περιπτώσεις που μπορεί να λυθεί ο γάμος είναι:

α) Ισχυρός κλονισμός λόγω πραγματικών περιστατικών που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια του γάμου και καθιστούν αφόρητη πλέον για τον έναν ή και τους δύο συζύγους την εξακολούθηση της έγγαμης συμβίωσης. Ο κλονισμός αυτός τεκμαίρεται αμάχητα σε περίπτωση που υπάρχει μοιχεία ή διγαμία, εγκατάλειψη της συζυγικής στέγης ή επιβουλή της ζωής του ενάγοντος συζύγου από τον άλλο σύζυγο ή ενδοοικογενειακή βία (1439 παρ.2 ΑΚ). 

Ιδιαίτερη περίπτωση λύσεως του γάμου λόγω ισχυρού κλονισμού αποτελεί η περίπτωση της διάστασης των συζύγων για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών. Στις παραπάνω περιπτώσεις το διαζύγιο απαγγέλεται αφού ασκηθεί αγωγή διαζυγίου.

β) το συναινετικό διαζύγιο.

 

δείτε επίσης:

συμμετοχή στα αποκτήματα γάμου

διατροφή ανηλίκου

επιμέλεια ανηλίκου

επικοινωνία με ανήλικο

προσβολή και αναγνώριση πατρότητας

τηλ. & fax : (210)3801975
ηλ. διεύθυνση: vlastarakos.k@dsa.gr
φόρμα επικοινωνίας : ( κλικ ΕΔΩ)
διεύθυνση: Πανεπιστημίου αρ.64 - Αθήνα
Get This
a