Κωνσταντίνος Βλασταράκος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

μισθωτήριο, ο μύθος της κατάργησης

μισθωτήριο  

Στις αρχές του 2014 καταργήθηκε η υποχρέωση προσκόμισης του ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως (μισθωτηρίου) στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Η κατάργηση του μισθωτηρίου είναι μύθος. Απλώς ο εκμισθωτής υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisnet) τους όρους της μίσθωσης (ύψος μισθώματος, διάρκεια μίσθωσης κλπ) και εν συνεχεία ο μισθωτής τους αποδέχεται.

 

   Εξαιτίας των παραπάνω έχει δημιουργηθεί σε πολλούς η πεπλανημένη αντίληψη ότι «καταργήθηκε» πλέον η σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως. Ο μύθος αυτός είχε καταστρεπτικές συνέπειες για πολλούς ιδιοκτήτες, οι οποίοι παρέδωσαν τα κλειδιά του ακινήτου τους στον μισθωτή, λαμβάνοντας το πολύ μία εγγύηση, μένοντας όμως έκπληκτοι στην συνέχεια, όταν διαπίστωσαν ότι ο μισθωτής τους δεν αποδέχτηκε ποτέ την μίσθωση μέσω του taxisnet! Αποτέλεσμα της έλλειψης μισθωτηρίου ήταν να μην μπορούν στην συνέχεια (επί τη αρνήσει του μισθωτή να καταβάλλει το μίσθωμα) να προβούν στην έξωσή του με την ταχύτατη διαδικασία της διαταγής απόδοσης μισθίου, για την οποία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μίσθωση να αποδεικνύεται εγγράφως.

 

    Καταργήθηκε τελικά το μισθωτήριο; Η απάντηση είναι ότι ουδέποτε υπήρχε υποχρέωση σύνταξης μισθωτηρίου και αυτό γιατί η μίσθωση είναι άτυπη. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να τηρηθεί έγγραφος τύπος (να συντάξουμε δηλαδή μισθωτήριο) και η μίσθωση μπορεί να γίνει ακόμα και προφορικά. Πλην όμως σε μια προφορική σύμβαση οι κίνδυνοι να δημιουργηθούν διαφωνίες (σκόπιμα ή μη) ή παρανοήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας είναι ορατοί. Γι’ αυτό επομένως επιλέγαμε πάντα να συντάσσουμε μισθωτήριο και πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε, διότι το μισθωτήριο (ναι μεν δεν είναι και δεν ήταν ποτέ υποχρεωτικό, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, αλλά) μας κατοχυρώνει απόλυτα σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας που κάναμε κατά την σύναψη της μίσθωσης. Η υποχρέωση λοιπόν να προσκομίζουμε μισθωτήριο στην ΔΟΥ ήταν φορολογικού περιεχομένου και καταργήθηκε (αφού πλέον το υποβάλλουμε ηλεκτρονικά), αλλά η σύνταξη μισθωτηρίου εξακολουθεί να αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των συμβαλλομένων (εκμισθωτή και μισθωτή). Πρέπει επομένως για την προστασία των δικαιωμάτων μας (είτε είμαστε εκμισθωτές είτε μισθωτές) να συντάσσουμε οπωσδήποτε μισθωτήριο, όταν δε το μισθωτήριο συντάσσεται από τον Δικηγόρο μας, η κατοχύρωσή μας είναι ακόμα μεγαλύτερη.

 

τηλ. & fax : (210)3801975
ηλ. διεύθυνση: vlastarakos.k@dsa.gr
φόρμα επικοινωνίας : ( κλικ ΕΔΩ)
διεύθυνση: Πανεπιστημίου αρ.64 - Αθήνα
Get This
a