αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα

Αναγκαία προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα είναι η υπαιτιότητα του οδηγού που προκάλεσε τη ζημία και η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου. Ο αιτιώδης σύνδεσμος πρέπει να υφίσταται μεταξύ της πράξης ή παράλειψης του οδηγού και της σύγκρουσης. Από την σύγκρουση μπορεί να προκλήθηκαν ζημίες σε άλλο όχημα ή τραυματισμός επιβαίνοντος ή πεζού.

Πρόσφορος σύνδεσμος για την επέλευση του αποτελέσματος υπάρχει όταν η σχετική πράξη ή παράλειψη του οδηγού ήταν ικανή, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, να προκαλέσει τη ζημία. Η ύπαρξη του αιτιώδους συνδέσμου σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση είναι ζήτημα καθαρά πραγματικό και κρίνεται από το δικαστήριο της ουσίας. Όμως η κρίση για το αν τα πραγματικά περιστατικά που κυριαρχικά διαπίστωσε το δικαστήριο επιτρέπουν το συμπέρασμα ότι ορισμένο γεγονός μπορεί αντικειμενικά να θεωρηθεί ως πρόσφορη αιτία του αποτελέσματος που επήλθε υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο.

υπαιτιότητα

Η υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα, καθώς και ο βαθμός πταίσματος των υπαίτιων οδηγών των συγκρουσθέντων αυτοκινήτων, δεν αναιρούνται από μόνο το γεγονός ότι ένας από τους οδηγούς αυτούς παραβίασε την νομοθεσία. Δηλαδή τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Μόνη η παραβίαση του ΚΟΚ από τους οδηγούς δεν θεμελιώνει αυτή καθαυτή υπαιτιότητα για το ότι προκλήθηκε το αυτοκινητικό ατύχημα. Αποτελεί απλά στοιχείο, η στάθμιση του οποίου από το δικαστήριο θα κριθεί σε σχέση με την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της συγκεκριμένης παράβασης και του αποτελέσματος που επήλθε.

γέννηση αξιώσεων

Σε περίπτωση που συμβεί τροχαίο ατύχημα ο παθών έχει πλήθος αξιώσεων. Η διεκδίκηση αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα εναντίον του υπαίτιου οδηγού είναι πολλαπλή. Περιλαμβάνει την ηθική βλάβη, τα νοσήλια, τα διαφυγόντα κέρδη, τις ζημιές στο αυτοκίνητο κλπ. Σε περίπτωση που επέλθει θάνατος οδηγού ή πεζού τα μέλη της οικογένειάς του μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα. Στην περίπτωση αυτή η αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα ονομάζεται χρηματική ικανοποίηση και στηρίζεται στην ψυχική οδύνη που υπέστησαν.